Wtorek, 26 października 2021 r. 299 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Zadania publiczne

Strona emitowana: 4152
Wydrukuj stronęSprawowanie nadzoru nad szkoleniem uczniów nłodocianych na podstawie upoważnienia otrzymanego od Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Znowelizowana w lutym 2002 r. ustawa o rzemiośle nakłada na mistrzów szkolących uczniów obowiązek przynależności do Cechu .

Osoba szkoląca musi posiadać dyplom mistrzowski / lub równorzędne mu świadectwo ukończenia technikum / w zawodzie,którego będzie nauczać oraz ukończony kurs pedagogiczny, którego program obejmował łącznie co najmniej 70godzin zajęć z psychologii,pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy mistrzem, a młodocianym jest sporządzana przez Cech na podstawie koniecznych dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum,zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w zawodzie i numer PESEL ).Umowę podpisują: mistrz szkolący, młodociany i jego rodzic lub prawny opiekun w obecności pracownika biura Cechu oraz przedstawiciela Cechu, któremu powierzono nadzór nad szkoleniem.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2021 r. Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu